Sdr. Borup, Randers S - Landbrugsparceller

Landbrugsparcellerne er beliggende uden for det lokalplanlagte erhvervsområde ved Sdr. Borup og kan alene anvendes til landbrugsformål.

Parcellerne er på i alt 2.535 kvm og sælges samlet til højestbydende.

Se kort med landbrugsparceller, Sdr. Borup

 

Udbud

Det er ikke muligt at byde på baggrund af nærværende annonce.

Udbudsmateriale, der indeholder obligatorisk tilbudsformular, kan rekvireres ved at rette henvendelse til cand. jur. Alex Weinreich, aw@randers.dk eller tlf. 5156 2013.

Grundene sælges i henhold til indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 779 af 24. juni 2011.

Bud skal være skriftlige og lyde på et bestemt beløb. Kommunen påbegynder sagsbehandlingen den 21. september 2013 kl. 10.00.

Opmærksomheden henledes på, at udbuddene sker med forbehold af Byrådets godkendelse i sin helhed, og at Byrådet kan forkaste alle indkomne tilbud.

Indkomne tilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.