Havndal, Jyllandsvej

Gode erhvervsgrunde til salg på Jyllandsvej i Havndal

Grundene, der ikke er detailbyggemodnet, er beliggende i smukke naturomgivelser nordøst for Randers med hurtig forbindelse til Hadsundvej.

 

Anvendelsesmuligheder

Området må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves industri- og større værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området.

 

Pris

Alle priser er ekskl. moms og tilslutningsafgifter. Du kan se kort, pris, arealstørrelser, status på solgte grunde samt lokalplaner på det nederste kort her på siden.