Dronningborg, Blåklokkedalen

Randers Kommune har en attraktiv storparcel til salg i et af de mest eftertragtede kvarterer i Randers.

I Blåklokkedalen i Dronningborg er der garanti for naturoplevelser lige uden for døren.

Her har Randers Kommune en parcel på 5.800 m² til salg nord for vejen Blåklokkedalen (det blå areal umiddelbart til venstre for parcelhusgrundene Kamilledalen 18-22 på kortet herunder).

På parcellen er der mulighed for at opføre 6 sammenhængende gårdhavehuse i én etage. Storparcellen udgør en del af delområde III i lokalplan 335 "Tjærbyvang".

Den samlede bebyggelse i delområde III skal ske efter en samlet plan og med en ensartet udformning og materialevalg. Vejen skal udføres med asfaltbelægning i umiddelbar forlængelse af vejbelægningen i den sydlige del af udstykningen Blåklokkedalen.

Ved bud skal tilbudsgiver rekvirere speciel tilbudskuvert fra afdelingen for fast ejendom, tlf. 89 15 19 06 eller på mail lat@randers.dk